kontakt
Szybki kontakt:
+48 510 021 296

Najczęściej zadawane pytania


Zawarcie polisy
Gdzie mogę zawrzeć polisę?

W celu zawarcia polisy należy wypełnić wniosek i przesłać na adres mailowy: projektant@rozek.pl


Jak otrzymam polisę?

Polisę otrzymasz w przeciągu dwóch dni roboczych na adres mailowy podany w polisie oraz drogą pocztową.


Na jaki numer konta i do kiedy należy opłacić polisę?

Składkę należy wpłacić na konto wskazane w polisie w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy (termin płatności składki jest podany w polisie)


Działalność projektowa
Czy zawierane umowy z Inwestorem muszą mieć formę pisemną?

Nie, Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie przewidują wymogu zawarcia umowy z Inwestorem w formie pisemnej.


Kto w przypadku wystąpienia szkody będzie zajmował się likwidacją szkody?

Proces likwidacji szkody będzie koordynowany przez Rożek Brokers Group. Likwidację szkód będzie prowadził wyznaczony w tym celu rzeczoznawca i likwidator z ramienia HESTII. W celu zgłoszenia szkody należy wypełnić formularz lub przesłać informacje na maila projektant@rozek.pl


Czy do ubezpieczenia OC mogą przystąpić osoby zajmujące się projektowaniem wnętrz
lecz bez kierunkowego wykształcenia?

Tak, do ubezpieczenia mogą przystąpić wszystkie osoby zajmujące się projektowaniem wnętrz bez względu na posiadane wykształcenie.


Czy do ubezpieczenia OC mogą przystąpić projektanci wnętrz, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej?

Tak, do ubezpieczenia mogą przystąpić projektanci wnętrz mimo nie prowadzenia działalności gospodarczej.


Czy przystąpienie do ubezpieczenia OC jest uzależnione od formy prawnej prowadzonej działalności?

Nie, przystąpić do ubezpieczenia OC może każdy projektant bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.


Co robić gdy jestem zainteresowany ubezpieczeniem dla projektantów wnętrz lecz mój obrót przekracza 2 000 000 zł rocznie?

Istnieje możliwość przygotowania indywidualnego ubezpieczenia OC zawodowej przez Rożek Brokers Group. W tym celu należy skontaktować się z Rożek Brokers Group pod numerem 519 688 353 bądź adresem e-mailowym projektant@rozek.pl

Rozwijaj swój biznes w profesjonalny sposób - legitymując się dedykowanym ubezpieczeniem.