Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia zawodowej odpowiedzialności cywilnej?

Ponieważ jako profesjonalista, jesteś narażony na zakwestionowanie rozwiązań które zaproponowałeś w swoim projekcie.

Mogą to być niewłaściwe założenia których skutkiem jest konieczność przebudowy, poniesienie dodatkowych nakładów lub brak możliwości realizacji. Jeśli Twój klient zwróci się do ciebie z roszczeniem o pokrycie dodatkowych kosztów które poniósł w związku z Twoim błędem, możesz potrzebować specjalistycznego ubezpieczenia które zapewni Ci profesjonalną ochronę przed takim roszczeniem.

Właśnie dlatego, na bazie naszego doświadczenia skonstruowaliśmy profesjonalne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektantów wnętrz i zieleni. Jest to ubezpieczenie dopasowane do potrzeb osób i firm zajmujących się tego typu działalnością, które ma w pełni wspierać projektanta gdy jego klient wniesie roszczenie w związku ze stratą poniesioną na skutek błędnie wykonanej przez projektanta pracy. Jest to ubezpieczenie dopasowane

kontakt
Szybki kontakt:
+48 510 021 296

Dlaczego to ubezpieczenie jest takie wyjątkowe?

 • ubezpieczenie działa niezależnie od posiadanego wykształcenia i uprawnień a także doświadczenia lub praktyki
 • pokrycie roszczeń niezależnie od tego czy prowadzisz działalność jako spółka, działalność gospodarcza, czy jako osoba fizyczna na umowach cywilnoprawnych
 • bez konieczności posiadania pisemnej umowy z kontrahentem
 • ochrona dla projektów wnętrz + product desing + projektowanie zieleni
 • pokrycie kosztów eksperckiej oceny roszczenia pod względem okoliczności faktycznych i prawnych
 • pokrycie kosztów ochrony prawnej, obrony i toczącego się postępowania

 • możlwość wykupienia innych dodatkowych komplementarnych ubezpieczeń, które uzupełniają ochronę twojej działalności
 • obejmuje ochroną zdarzenia na które w szczególności narażona jest praca projektanta np:

  • szkody wynikłe z wad estetycznych
  • oddziaływanie stopniowe (przeciekanie, zawilgocenia itp.)
  • odpowiedzialność za podwykonawców którym projektant wnętrz zlecił dodatkowe prace projektowe
  • naruszenie praw autorskich – korzystanie z materiałów dostępnych w sieci, publikacje bez pozwolenia
  • brak należytej staranności i rażące niedbalstwo – niedopatrzenie w projekcie, błędna porada

Ubezpieczenie projektantów wnętrz zapewnia ochronę
w sytuacjach na
które projektanci wnętrz są szczególnie narażeni,
w szczególności:

 • niedostosowanie projektu do istniejących parametrów pomieszczeń
 • dobór nieodpowiedniego produktu/materiału – niewłaściwy dobór właściwości w stosunku do miejsca/sposobu wykorzystania i przeznaczenia materiału
 • niezgodność parametrów wnętrza z normami budowlanymi, ppoż, itd.
 • błędne zamówienie przez projektanta elementów wyposażenia wnętrz.
 • projektowanie przedmiotów (product design).

Co dajcie Ci to ubezpieczenie?

 • pokrycie dla szkód wynikających z uchybień projektanta popełnionych w czasie trwania polisy nawet wtedy gdy szkoda powstała po zakończeniu okresu ubezpieczenia
 • minimalny udział własny
 • korzystna cena
 • szeroki zakres sum gwarancyjnych
  – od 100.000 zł do 2 mln zł

Jakiego wsparcia możesz jeszcze oczekiwać od nas?

 • ekspercką ocenę zdarzenia pod względem okoliczności faktycznych i prawnych
 • pokrycie kosztów obrony i toczącego się postępowania
 • pomoc brokera w procesie likwidacji szkód

Rozwijaj swój biznes w profesjonalny sposób - legitymując się dedykowanym ubezpieczeniem.